Ocena ryzyka

     Ocena ryzyka związana ze zleceniodawcą gwarancji jest to bieżąca i przyszła zdolność Zleceniodawcy do regulowania zobowiązań czyli badanie kondycji finansowej.

     Przygotowanie strukturalne i techniczno – technologiczne zobowiązanego do wykonania umowy podstawowej (wyposażenie techniczne, fachowość pracowników, doświadczenie itp.). Wartość likwidacyjna firmy zobowiązanego i możliwości szybkiej windykacji jak i pozycja na rynku.

     Wystawienie gwarancji ubezpieczeniowej nie powinno wiązać się z jej realizacją, dlatego analizujemy:

  • okres działania firmy na rynku. Gwarancja ubezpieczeniowa nie będzie udzielona na zlecenie nowopowstałej firmy – okres prowadzonej działalności poniżej roku
  • zdolność do realizacji kontraktu. Gwarancja ubezpieczeniowa nie będzie udzielona jeżeli przedmiot kontraktu jest niezgodny z dotychczasową działalnością firmy, suma gwarancji jest nieadekwatna do dotychczasowych przychodów firmy
  • zdolność do regulowania zobowiązań. Gwarancja ubezpieczeniowa nie będzie udzielona, gdy są zaległości płatnicze wobec Skarbu Państwa, zajęcia komornicze na koncie, obniżone wskaźniki płynności
  • kondycja finansowa firmy. Gwarancja ubezpieczeniowa nie będzie udzielona  jeżeli działalność firmy nie jest rentowna, firma nie ma płynności lub jest zadłużona
  • możliwość skutecznego regresu. Gwarancja ubezpieczeniowa nie będzie udzielona w przypadku braku majątku w spółce lub w przypadku kiedy spółka odmawia wzmocnienia zabezpieczenia
  • zakres terytorialny. Gwarancja ubezpieczeniowa nie będzie udzielona jeżeli Wnioskodawca gwarancji nie posiada siedziby na terytorium Polski

Oceń ryzyko działalności!

Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć, aby zdecydować się na gwarancje ubezpieczeniowe to napisz do naszego konsultanta.

Szukamy dopasowanego rozwiązania!