Gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty wadium

      Gwarancja zapłaty wadium jest zobowiązaniem Gwaranta do zapłaty na rzecz organizatora przetargu, sumy pieniężnej odpowiadającej wysokości wadium, w przypadku gdy podmiot, który wygrał przetarg nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, wynikających z przystąpienia do przetargu. Zobowiązania te uregulowane są w ustawie Prawo Zamówień Publicznych lub regulaminie, w oparciu o który prowadzone jest postępowanie przetargowe. Gwarancja zapłaty wadium udzielana jest do każdego rodzaju postępowania przetargowego zarówno podlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych, jak i do tych które nie są oparte o tę ustawę.

          Czas – możliwość szybkiego uzyskania zabezpieczenia bezpośrednio u nas bez zaświadczeń weksli i dokumentów (dotyczy gwarancji wadium do 50 000 zł bez UoL)

         Maksymalny okres trwania 12. miesięcy.