Gwarancje ubezpieczeniowe organizatora turystyki

     Jest to gwarancja ubezpieczeniowa przeznaczona dla pośredników biur podróży oraz organizatorów wyjazdów imprez turystycznych, obozów sportowych.

     Gwarancja ta jest gwarancją obligatoryjną, wymaganą ustawowo. Beneficjentem jest zazwyczaj Marszałek danego województwa, a sumy gwarancyjne zawarte są w ustawie. Ta gwarancja ubezpieczeniowa jest niezbędna do uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystycznych w Urzędzie Marszałkowskim.