Wymagane dokumenty

Spółka akcyjna

 • wniosek
 • odpis KRS
 • umowa spółki
 • zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i US (powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy)
 • sprawozdanie finansowe (w tym bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) najlepiej za 2 lata ubiegłe
 • opinia i raport biegłego rewidenta (jeżeli podlega)
 • sprawozdanie F-01 za ostatni okres rozliczeniowy
 • inne wymagane dla danego rodzaju działalności zezwolenia i koncesje
 • referencje
 • opinie bankowe (z rachunków i kredytów)
 

Spółka z o.o.

 • wniosek
 • odpis KRS
 • umowa spółki
 • zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i US (powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy)
 • sprawozdanie finansowe (w tym bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) najlepiej za 2 lata ubiegłe
 • opinia i raport biegłego rewidenta (jeżeli podlega)
 • sprawozdanie F-01 za ostatni okres rozliczeniowy
 • inne wymagane dla danego rodzaju działalności zezwolenia i koncesje
 • referencje
 • opinie bankowe (z rachunków i kredytów)
     

Spółka komandytowa

 • wniosek
 • odpis KRS
 • umowa spółki
 • zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i US (powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy)
 • sprawozdanie finansowe (w tym bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) najlepiej za 2 lata ubiegłe
 • opinia i raport biegłego rewidenta (jeżeli podlega)
 • sprawozdanie F-01 za ostatni okres rozliczeniowy
 • inne wymagane dla danego rodzaju działalności zezwolenia i koncesje
 • referencje
 • opinie bankowe (z rachunków i kredytów)
     

Spółka k., sp. z o.o.

 • wniosek
 • odpis KRS
 • umowa spółki
 • zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i US (powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy)
 • sprawozdanie finansowe (w tym bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) najlepiej za 2 lata ubiegłe
 • opinia i raport biegłego rewidenta (jeżeli podlega)
 • sprawozdanie F-01 za ostatni okres rozliczeniowy
 • inne wymagane dla danego rodzaju działalności zezwolenia i koncesje
 • referencje
 • opinie bankowe (z rachunków i kredytów)
     

Spółka prawa wodnego

 • wniosek
 • odpis KRS
 • umowa spółki
 • zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i US (powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy)
 • sprawozdanie finansowe (w tym bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) najlepiej za 2 lata ubiegłe
 • opinia i raport biegłego rewidenta (jeżeli podlega)
 • sprawozdanie F-01 za ostatni okres rozliczeniowy
 • inne wymagane dla danego rodzaju działalności zezwolenia i koncesje
 • referencje
 • opinie bankowe (z rachunków i kredytów)
     

Spółka jawna

 • wniosek
 • odpis KRS
 • umowa spółki
 • zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i US (powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy)
 • sprawozdanie finansowe (w tym bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) najlepiej za 2 lata ubiegłe
 • opinie bankowe (z rachunków i kredytów)
 • oświadczenie majątkowe właścicieli firmy oraz ich małżonków
     

Jednoosobowa działalność gospodarcza

 • wniosek
 • wpis do CEIDG
 • zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i US (powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy)
 • nadanie numeru NIP
 • nadanie numeru REGON
 • PIT
 • uproszczony bilans
 • referencje
 • opinie bankowe (z rachunków i kredytów)
 • oświadczenie majątkowe właściciela/kli firmy oraz małżonka/ki
     

Konsorcja

Gminy

Przedsiębiorstwa państwowe

Spółdzielnie

Stowarzyszenia

Fundacje