Gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty podwykonawcom

         Z punktu widzenia podwykonawcy najistotniejsze będą dwie kwestie. Pierwsza, uzyskanie gwarancji zapłaty podwykonawcom przez wykonawcę. Druga, uregulowanie sytuacji w której dochodzi do opóźnień w płatności poprzez zapisy w umowie umożliwiające wstrzymanie robót budowlanych w przypadku opóźnień w płatności przekraczających określony czas.

     Wyjątkowo niepożądana jest sytuacja, w której podwykonawca jest zmuszony do wykonywania kolejnych prac pomimo braku zapłaty. Podwykonawcy powinni zawierać umowy z wykonawcami za zgodą inwestora, w takiej sytuacji wykonawca i inwestor będą ponosić solidarną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy.